PsykiD®, een samenwerkingsverband van vijf zelfstandig gevestigde kinder- en jeugdpsychiaters.
De praktijken bevinden zich op verschillende locaties in Nederland.
De expertises van de psychiaters is gebundeld t.b.v. kwaliteitsverbetering. Er wordt nauw samengewerkt op het gebied van second opinion, intervisie en waarneming.

Behandelingen moeten volgens het z.g. DBC-model worden geadministreerd en gefactureerd (DBC = Diagnose Behandel Combinatie). Er kunnen meerdere dbc’s per patiënt / gezin tegelijkertijd van kracht zijn.
Een DBC mag pas worden afgesloten bij beëindiging van een behandeling of na 365 dagen na de start. Omdat een behandeling veel tijd vergt kan het na een jaar om een aanzienlijk bedrag gaan. Houd daarmee rekening bij uw financiële planning indien uw zorgverzekeraar de behandeling niet volledig vergoedt. Nota’s worden samengesteld op basis van de diagnose en het bestede aantal minuten. Dat aantal wordt berekend door de tijd van voorbereiding, overleg (met huisarts, school, verwijzer, e.a.), consult, onderzoek, advies en rapportage bij elkaar op te tellen. Dat is dus meer dan alleen de tijd gereserveerd voor de afspraak. De tarieven worden landelijk vastgesteld. Hier vindt u de tarieven voor dbc’s met aanvangsdatum in 2013 en 2014. Als uw zorgverzekeraar een contract met ons heeft gaat de afhandeling van de nota direct met uw verzekeraar. Als uw zorgverzekeraar geen contract met uw psychiater heeft wordt de rekening door ons overgedragen aan een factoreringsmaatschappij: Fa-med B.V. U betaalt de nota aan Fa-Med en voor vragen over de nota kunt u daar terecht. De vergoeding aan u door uw verzekeraar van het door u te betalen bedrag is verder een zaak tussen u en uw verzekeraar. Als u tijdens de looptijd van een DBC van verzekeraar bent veranderd is dat de verzekeraar die u bij de aanvangsdatum van die dbc had.

Informeer bij uw psychiater met welke zorgverzekeraar contracten zijn afgesloten !

Per 1-1-2015 valt kinderpsychiatrische zorg NIET MEER onder uw zorgverzekering. Uw gemeente is daar dan verantwoordelijk voor. Het recht op psychiatrische zorg voor uw kind vervalt. In plaats daarvan is er een zorgplicht van de gemeente. Hoe dat in zijn werk zal gaan weten wij niet.